REVISION

Vi har en frivillig revisionsplikt i Sverige för de mindre bolagen men vid en viss storlek på verksamheten så är det obligatoriskt. Vill du veta mer vad som gäller eller har du frågor kring vilka fördelar det finns med en vald revisor? Tveka inte att höra av dig!

RÅDGIVNING

Behöver ni hjälp med frågor som rör ert företagande? Rådgivningstjänsterna kan innefatta allt från olika skattefrågor för företag och företagare, bolagsfrågor, omstruktureringar och värderingsfrågor, konsultation vid köp eller försäljning av verksamhet. Hör gärna av er så kan jag se till att ni får den hjälp ni efterfrågar från mig eller någon i mitt kontaktnät.

REDOVISNING

Alla företag och organisationer måste upprätthålla en ordnad bokföring som avslutas med årsbokslut och eventuell årsredovisning samt en inkomstdeklaration. Frigör tid för att fokusera på er verksamhet, hör av er så ska jag berätta hur!

BAKGRUND

2004 hade jag avslutat min civilekonomutbildning och började som revisionsassistent på dåvarande Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, nuvarande PwC. Jobbet var väldigt spännande och varierande och jag fick möjligheten att jobba med kunder inom flera olika branscher i varierande storlekar. Allt från den lilla enmansfirman till de stora bolagen med flera hundra anställda och sysslor med allt från uppstart till avslut av verksamheter och det som händer däremellan.

År 2011 blev jag auktoriserad revisor och mellan åren 2012 till 2018 var jag kontorschef över PwC kontoret i Kalix. Hösten 2018 tog jag steget och startade upp min egen byrå inom affärsområdena revision, rådgivning och redovisning.

OS Revision AB är en modern och digital byrå som sätter kunden i fokus. Att jobba nära kunden med tid för möten är enligt mig en viktig del av arbetet. Det ska kännas självklart att efterfråga rådgivning vid behov.

 

Välkommen till en lokalproducerad byrå!

Olof Sandlund, Auktoriserad revisor